P arçacık Film Teknolojisinin fonksiyonlarından birisi, bitkilerin fotosentezini azaltmamasıdır.

Bunun için önce fotosentez mekanizmasına kısaca bakalım.

Fotosentez, en basit tarif ile, bitkilerin yeşil yapraklarıyla aldıkları PAR ışınımları (400 nm-700 nm arası), yapraklardaki stoma adı verilen minik ağızlar aracılığıyla havadan aldıkları karbon dioksit, köklerinden aldıkları su ile mükemmel bir kimya fabrikası gibi çalışarak oksijen ve bitkinin yaşaması, meyvelerini üretmesi için gerekli karbonhidratları üretir. Bu bir bakıma dünyadaki yaşam zincirinin de en önemli halkasıdır. Fotosentez olmazsa yaşam da olmaz.

PAR ışınımları, yaprak iç dokusunda (mezofil) bulunan klorofil içeren protoplasmaya ulaşır. Yapraklardaki stoma adı verilen minik ağızlardan havadaki karbon dioksit alınır, köklerden gelen su ve diğer mineral tuzlar, -ki yine stomalardan atılan su buharı sayesinde suyun bitki içinde köklerden yapraklara doğru çekilmesi ve topraktan alınan besinlerin taşınmasını sağlıyor-, yapraktaki kimyasal işlemlerin bir sonucu olarak şeker ve oksijene dönüşüyor. Bitki türlerine göre değişmekle birlikte fotosentez işlemi ideal olarak 25 C de gerçekleşiyor.

Dolayısıyla, fotosentezi etkileyen önemli bazı parametrelerden söz etmiş olduk. Bunlar, dış ortam ısısı, PAR ışınlarının varlığı, yaprak stoma’larının durumu, dış ortamdaki karbon dioksit yoğunluğu, bitki bünyesindeki su ve su dolaşımı olarak özetlenebilir.

Yaprak yüzeyine kaplanacak bir mineral film, PAR ışınımları, stomalar ve fotosentez için gerekli ısının ayarı bakımlarından bu karmaşık mekanizmaya ister istemez müdahale etmektedir.

Bitkilerimiz için fayda umduğumuz bir film kaplamasının UV ve IR ışınlarını çok yansıtırken, görünür PAR ışınlarını az geri yansıtması, stoma’ları tıkamaması, ısının çok yükseldiği durumlarda ise ısıyı belirli bir oranda düşürerek stoma’ların gaz değişimini daha uzun süre devam ettirebilmesi gerekir.

Bitkiler üzerine uygulanan her film kaplamasının bu şartları sağlamadığını biliyoruz. Geçmişte uygulanan, bitkilere mineral parçacıkları kaplama uygulamalarının bir çoğunun bitkilerde zararlı ve hastalık tahribatını önlemede etkili olduğu ancak bu faydaların bitkiler üzerinde ışık ve fotosentez azalması gibi ters etkilerin gölgesinde kaldığı biliniyor.[1-19]

Çeşitli mineral tozların bitkilere kaplanmasının fotosenteze etkileriyle ilgili çok fazla araştırma var. Muhtelif bölgelerde, çok çeşitli bitkilerde bu araştırmalar hala devam ediyor ve yeni bilimsel makaleler yayınlanıyor. Bunlardan tek tek bahsetmiyeceğim.[1][2][3][4][5][6][7][8][9]…

Tüm araştırmalarda ortak olan sonuç, hangi mineral, hangi formülasyon ile kullanılırsa kullanılsın, fotosentez aktif radyasyon (PAR) ışınımlarının az ya da çok bir kısmı geri yansıtılıyor veya soğuruluyor.

Her hangi bir zaman diliminde, birine kaolin uygulanmış, diğerine hiç bir şey uygulanmamış yan yana iki bitki olduğunu, bunların aynı oranda güneş ışınımlarına tabi olduğunu ve bahsettiğimiz an için her ikisinin de fotosentez yapmakta olduğunu var sayalım.

Tam böyle bir anda ölçüm yapılır ise, hiç bir şey uygulanmamış bitkinin daha fazla fotosentez yapmakta olduğunu düşünebiliriz.

Söz gelimi, kaolin ile kaplanmış bir ağaç sabahın ilk ışıklarında kaplama yapılmamış ağaca göre daha geç fotosenteze başlayacaktır.

O zaman nasıl oluyor da Parçacık Film Teknolojisi formülasyonuna uygun kaplamanın fotosentezi en azından olumsuz etkilemediği, çoğu zaman da arttırdığı söyleniyor sorusu akla gelecektir.

Bu biraz çok değişkenli bir denkleme benziyor.

Bitkinin türü, mevsim, ışık miktarı ve açısı, ortam ısısı, kaplama miktarı (gr/m2) gibi parametreler, aynı zamanda birer sensör olan yapraklardaki bekçi hücrelerin (Guard Cell), stoma’ları açıp kapamasını belirliyor. Ortamdaki ışık zaten azken, yaprak üzerindeki bir kaplama PAR ışınımlarını da bir ölçüde engellediği için stomalar daha geç açılıyor. Fakat, ışık açısının dikleşip miktarın ısı ile birlikte çok arttığı zaman diliminde de kaplama yapılmamış bitki stomaları kaparken, kaplama yapılmış olan bir süre daha açık tutmaya devam ediyor.

Küçük tanecikli, ısı ile işlenip kalsine edilerek optik özellikleri değiştirilmiş kaolinin PAR ışınımlarını başka minerallere göre daha fazla geçirip buna karşın UV ve IR dalga boyundaki ışınımları PAR’a göre daha fazla yansıtıyor olmasının, yaz mevsimi boyunca oldukça geniş bir paralel aralığında net fotosentezi arttırdığı söylenebilir.

Buna rağmen yapılan muhtelif araştırmalarda, ülkemizin bulunduğu paralele göre daha kuzey bölgelerde bazı yıllarda net fotosentezin azaldığı da gözlemlenmiş.

Çok özetle, ülkemizin de içinde bulunduğu kuşakta, güçlü ışınımın ve yüksek ısının söz konusu olduğu dönemlerde küçük tanecikli kalsine edilmiş kaolin net fotosentezi arttırıyor.

[1] Horticultural Reviews, Volume 31, Edited by Jules Janick © 2005 John Wiley & Sons, Inc
[2]Kaolin Particle Film Applications Can Increase Photosynthesis and Water Use Efficiency of `Ruby Red’ Grapefruit Leaves
[3]The effect of maturity, sunburn and the application of sunscreens on the internal and external qualities of pomegranate fruit grown in Australia
[4]Effects of Kaolin Application on Light Absorption and Distribution, Radiation Use Efficiency and Photosynthesis of Almond and Walnut Canopies
[5]Protective and Yield Enhancement Qualities of Kaolin on Lemons
[6]Comparative effects of exogenous glycine betaine, kaolin clay particles and Ambiol on photosynthesis, leaf clerophylly indexes and heat load of olive cv. Chondrolia Chalkidikis under drought
[7]Effect of Kaolin Film Particle Applications (Surround WP®) and Water Deficit on Physiological Characteristics in Rose Cut Plants (Rose spp L.)
[8]IMMEDIATE AND RESIDUAL EFFECTS OF KAOLIN CLAY PARTICLE FILM ON SOUTHERN HIGHBUSH BLUEBERRY (VACCINIUM CORYMBOSUM X) PLANT PHOTOSYNTHESIS AND TRANSPIRATION RATES
[9]The impact of kaolin clay sprays on leaf gas exchange of Ginger Gold apple trees in New Brunswick
[10]The Effect of Foliar Kaolin Particle Film (Surround® WP) on Establishment Rates of Southwestern Pecan Orchards

©Meyvelitepe

No comments yet.

Leave a Reply

Yine Zeytin Lezzeti

Bahçemizdeki Karamürsel-Su çeşiti zeytinleri iyice kararmadan toplayıp kalamata yapmak üzere salamuraya koymuş, Samanlı çeşitini ise iyice olgunlaşıp biraz su kaybetmesi […]

Zeytin Zamanı – 5

Aralık başı itibarıyla tüm zeytinler toplandı. Havalar uygun olsaydı dostlarımızı da davet edip zeytin toplama şenliği düzenlemeyi düşünüyorduk ama olmadı. […]

Hurma Zamanı

Geçen yıl hurma ağacımızdaki meyveleri toplamış, eşe dosta dağıttıktan sonra geriye kalan 150 kg kadar meyveyi ziyan olmasın diye yardımcımıza […]

Hurmayı kurutsakta mı saklasak…

Cevizler, kestaneler, zeytinler, inşaat işleri, bahçe bakımı ile ilgilenirken, hiç bir şey beklemeden sessizce meyvelerini sunan sevgili Hurma ağacımızı hakettiği […]

“Afedersin Kalamata”

22/11/2007 Üvez, kestane derken, hasat sırası gözümüz gibi baktığımız zeytinlere geldi. Köyde hemen herkesin bir zeytin bahçesi ya da bahçesinde […]