Kaolin – Parçacık Film Teknolojisi – Zararlılar 9


Diptera: Tephritidae – Kiraz Meyve Sineği

Kiraz sineği, Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae), kiraz yetiştiriciliği yapılan tüm ülkelerde kirazda sorun olan en önemli zararlılardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu zararlı yurdumuzda, kirazın ana zararlısı olarak gösterilmektedir (Tezcan & Gülperçin, 2000; Anonymous, 2005; Anonymus, 2008c).

Organik kiraz yetiştiriciliğinde de en önemli problemlerin başında gelen Kiraz sineğiyle mücadele konusunda, kültürel ve biyoteknik yöntemler yanında alternatif madde kullanımı ön plana çıkmaktadır. Organik tarım kapsamında, kullanılabilen alternatif maddelerden spinosad (Adan et al., 1996; Barry et al., 2003; Stark et al., 2004; Yee & Chapman, 2005; Yee et al., 2007) ve kaolinin (Glenn et al., 1999; Knight et al., 2000; Lapointe, 2000; Puterka et al., 2000; Unruh et al., 2000; Cottrell et al., 2002; Liang & Liu 2002; Showler, 2002) pek çok zararlıyla mücadelede etkili olduğu bildirilmektedir.

Çalışmanın materyalini, Kiraz sineği, erkenci, orta dönem ve geççi kiraz çeşitlerinin bir arada bulunduğu bahçeler, spinosad (Laser 480 g/l EC, Dow Agrosciences), işlenmiş kaolin (Surround WP) ve sarı yapışkan tuzak oluşturmaktadır

Elde edilen sonuçlar bahçelere göre değerlendirildiğinde, kaolinin %72,64-79,49 arasında etkili olduğu, spinosadın ise %69,23-72,31 arasında etkili olduğu belirlenmiştir.

Sadece üç bahçede ve bir yıl içinde gerçekleştirilen bu araştırma verilerine dayanarak, kesin bir yargıya varmak doğru olmasa da, bu sonuçlara dayanılarak alternatif maddelerin her ikisinin de organik tarımda Kiraz sineğiyle mücadelede ümitvar olduğu görülmüştür. Dolayısıyla özellikle ortacı ve geçci çeşitlerde yapılacak tekrarlı ve gerekli doz çalışmalarıyla bu alternatif maddelerin Kiraz sineği mücadelesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Organik kiraz yetiştiriciliğinde Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae)’ye karşı spinosad ve kaolinin etkisi üzerine ön araştırmalar

Kaolin ve kalsiyum karbonat bazlı ürünler kiraz meyve sineğinin (Rhagoletis indifferens Curran – Dipt., Tephritidae) yumurtlama ve konma davranışlarına olan etkileri bakımından karşılaştırıldı.

Çalışmada, Surround (%95, kalsine kaolin), Cocoon (%100, yıkanmış rafine kaolin), Eclipse (>%97 kalsiyum karbonat) ve Purshade (%62,5 kalsiyum karbonat) kullanıldı.

Bu ürünlerin hepsi, seçimli ve seçimsiz testlerde (in choice and no-choice tests) hiç bir şey uygulanmamış kontrol ağaçlarına göre sineğin konma ve yumurtlamasını azaltsa da, Surround sineğin konma ve yumurtlamasını Cocoon, Eclipse ve Purshade’den daha fazla azalttı.

Kiraz sineğine karşı Surround en iyi korumayı sağladı, fakat, kalsiyum karbonat bazlı ürünler de yumurtlama önleyici olmak üzere potansiyel olarak modifike edilebilirler.

Parçacık Film Teknolojisi ile meyveleri korumak için sinek yoğunluğuna dikkat edilmelidir.

Behavioural responses by Rhagoletis indifferens (Dipt., Tephritidae) to sweet cherry treated with kaolin- and limestone-based products

Kiraz meyve sineği merkezi Washington için ciddi bir karantina zararlısıdır. Sineği kontrol etmek üzere yeni ve daha emniyetli insektisitler hakkında bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

Wapato, WA’daki Yakima Tarımsal Araştırma Laboratuarı çalışanları bu sineğin kiraz meyvelerine yumurta bırakmasını azaltma veya önlemede yeni çıkan insektisitler ve kaolin kilinin etkilerini belirliyorlar.

Tüm insektisitler (azinphos-methyl, spinosad yem, imidacloprid, thiamethoxam, ve indoxacarb) kirazlara püskürtüldüğünde sineğin kirazlar üzerine bıraktığı yumurta sayısını azalttı. Yumurta sayısını azaltmak için bazı insektisitlerin yüksek derecede toksik veya öldürücü olması gerekmedi. Kirazlara kaolin kili püskürtüldüğünde de bırakılan yumurta sayısı azaldı.

Farklı toksik seviyelerde malzemeler ile kiraz meyve sineği zararının benzer seviyelerde azaltılabileceğini göstermesi bakımından bu çalışmanın sonuçları önemlidir.

Ticari olmayan ağaçlarda bir insektisit kullanmadan kiraz meyve sineğinin bırakılan yumurta sayısını azaltmak ve sinek yoğunluğunu kontrol etmek istenirse kaolin faydalı olabilir.

Effects of Several Newer Insecticides and Kaolin on Oviposition and Adult Mortality in Western Cherry Fruit Fly (Diptera: Tephritidae)

Yukarıda bahsedilenlerde ve başka araştırmaların tümünde kaolinin kiraz meyve sineği zararını dikkate değer ölçüde azalttığı bildiriliyor.

Ancak, çiçekten hasata kadar sürenin çok kısa olması, hasat sırasında meyvelerin üzerinde beyaz kaolin kalıntısının bulunması ve ticari miktarlarda bunun kolay temizlenememesi, bu sebeple pazarda tedirginlik yaratacağı endişesinin tüm dünyada aynı olduğu görülüyor.

Ticari olmayan kirazlarda tek başına veya IPM yaklaşımı ile kaolin kullanımı oldukça emniyetli görünüyor. Ticari olan veya olmayan kiraz ağaçlarında kaolin kullanımı kararı verilirse suspansiyonun yoğunluğuna ve kalıcı olmayacak şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir.

©Meyvelitepe

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*