Y apraklar üzerindeki etkilerini görmek üzere muhtelif yayıcı/yapıştırıcılar ve akışkan kontrollü suspansiyonlar hazırlıyoruz.

Önceden büyücek bir kapta %5 M97 hidrofilik kaolin kullanarak disperse ediyoruz ve tüm yayıcı/yapıştırıcı denemelerinde aynı suspansiyonu kullanıyoruz.

Farklı özelliklerde dört yayıcı/yapıştırıcı (reçine esaslı, kitosan içerikli, yağ alkolü türevi içerikli ve organosilikon içerikli) ve içinde yayıcı/yapıştırıcı olmaksızın akışkan kontrol katkılı olmak üzere beş tüp hazırlıyoruz.

Öncelikle katkı maddelerinin suspansiyon üzerindeki yapısal etkisini görmek üzere çökeltme testi ile katkı malzemelerinin suspansiyon oluşturma ve muhafaza etme özelliğini nasıl etkilediğine bakıyoruz.

Yaklaşık 10 dakika içinde yayıcı/yapıştırıcılar suspansiyonda benzer davranış gösteriyor ve kaolinin büyük bir kısmı çökeliyor. Akışkan kontrol katkı içeren en sağdaki tüpte herhangi bir çökelme görmüyoruz.

40 dakika sonra ve 4 saat sonra da durum benzer. Akışkan kontrol katkılı malzeme kaolini çok iyi suspansiye ediyor.

Beş zeytin yaprağını iyice karıştırılmış suspansiyonlara daldırıp çıkarıyoruz ve saplarından mandal ile tutturarak bir ipte kurumaya bırakıyoruz.

Kuruduktan sonraki durumları böyle.

Yapraklara aynı büyütme oranıyla (40x) daha yakından baktığımızda reçine, kitosan ve yağ alkolü içerikli yayıcı yapıştırıcılar benzer şekilde kesintili film oluşturmuşlar. Akışkan kontrolü katkılı suspansiyon tam bir film oluşturmuş. Organosilikon içerikli yayıcı/yapıştırıcı katkısı ise iyi dağılmış fakat malzemenin çoğu akarak fazla ince ve yine kesintili bir film bırakmış.

Kitosan içerikli filmi henüz sahada kullanmadık. Fakat sebzeler için denemeye değer bir aday gibi görünüyor.

©Meyvelitepe

No comments yet.

Leave a Reply

Yine Zeytin Lezzeti

Bahçemizdeki Karamürsel-Su çeşiti zeytinleri iyice kararmadan toplayıp kalamata yapmak üzere salamuraya koymuş, Samanlı çeşitini ise iyice olgunlaşıp biraz su kaybetmesi […]

Zeytin Zamanı – 5

Aralık başı itibarıyla tüm zeytinler toplandı. Havalar uygun olsaydı dostlarımızı da davet edip zeytin toplama şenliği düzenlemeyi düşünüyorduk ama olmadı. […]

Hurma Zamanı

Geçen yıl hurma ağacımızdaki meyveleri toplamış, eşe dosta dağıttıktan sonra geriye kalan 150 kg kadar meyveyi ziyan olmasın diye yardımcımıza […]

Hurmayı kurutsakta mı saklasak…

Cevizler, kestaneler, zeytinler, inşaat işleri, bahçe bakımı ile ilgilenirken, hiç bir şey beklemeden sessizce meyvelerini sunan sevgili Hurma ağacımızı hakettiği […]

“Afedersin Kalamata”

22/11/2007 Üvez, kestane derken, hasat sırası gözümüz gibi baktığımız zeytinlere geldi. Köyde hemen herkesin bir zeytin bahçesi ya da bahçesinde […]