Fotoğraf yok
Bakış Açısı

Gemileri Görmek

“There are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” A.Einstein Sabah uyandığımızda gözlerimizi açarız, aradaki kırpıştırmalar dışında uyuyuncaya kadar […]