A FRS bilim adamları ekibi, CRADA imzalanan Engelhard ile birlikte çalışarak spesifik bir kaolin formülasyonunun başta pestisit kullanım ihtiyacını azaltmak üzere tarımda çok fonksiyonlu işlevleri olan en uygun malzeme olduğunu saptadılar.

Ancak böyle bir saptamanın varlığı bizler için yeterli mi? “Böyle bir saptamada bulunduk” demeleri bizlerin bu formülasyona değer vermemizi sağlar mı?

Tabii ki hayır.

Bunun için başka şeylere ihtiyacımız var.

Bu formülasyon ile, hangi koşullarda, hangi zararlılar veya olumsuz etkiler için, ne gibi laboratuar ve saha araştırmaları yapılmış, bunlardan nasıl sonuçlar alınmış, bu denemeler başka koşullarda da denenmiş mi? Yapılanlar bilimsel kurallara uygun olarak dökümante edilip, anlayıp kendi koşullarımız için yorumlayabileceğimiz şekilde bilimsel yayınlar olarak yayınlanmış mı? Bizler için uygulanabilirliği var mı?

Bunların varlığı, az ya da çok kendi koşullarımıza uygunluğu, elde edilip uygulanabilirliği bu formülasyonu bizim için değerli yapar veya yapmaz. Çünkü ancak böyle faydalanabiliriz. Faydalandığımız, diğer alternatiflere göre üstünlük sağlayan bir şey bizim için değerli olur. Böyle bir yönü olmadığı takdirde bir mânası da olmaz.

AFRS ekibi, en uygun formülasyonun “en uygun” olduğunu saptarken bir dizi laboratuar ve saha çalışması yaptı, bunların sonuçlarını yayınladı.

Bunlar bizler için iki bakımdan önemli. Birincisi, çok kritik olmamakla beraber, bu formülasyonun neden en uygun olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. İkincisi ise ellerindeki imkanlar çerçevesinde bazı bitkiler üzerinde yaptıkları deneyler ve aldıkları sonuçlar doğrudan bizlere, bahçemizde, tarlamızda yapabileceklerimiz hakkında fikir ve yön veriyor.

AFRS ekibinin bu formülasyonu ve elde ettiği sonuçları yayınlamasını, formülasyona uygun bir ürünün de ortaya çıkıp başkaları tarafından elde edilebilir hale gelmesini takiben olanlar ise çok daha önemli.

2000′li yılların başından itibaren, son yıllarda git gide artan hızda, bir çok ülkede farklı bilim insanları tarafından yeni saha deneyleri yapılarak sonuçları bilimsel standartlara göre yayınlanıyor. Her yayın, bu konudaki bilgi birikimini biraz daha arttırıyor. Bu konudaki hem farklı kullanım koşulları, hem de uygulama şekillerindeki AR-GE çalışmaları bu teknolojinin kullanım değerini gitgide arttırıyor.

©Meyvelitepe

No comments yet.

Leave a Reply

Yine Zeytin Lezzeti

Bahçemizdeki Karamürsel-Su çeşiti zeytinleri iyice kararmadan toplayıp kalamata yapmak üzere salamuraya koymuş, Samanlı çeşitini ise iyice olgunlaşıp biraz su kaybetmesi […]

Zeytin Zamanı – 5

Aralık başı itibarıyla tüm zeytinler toplandı. Havalar uygun olsaydı dostlarımızı da davet edip zeytin toplama şenliği düzenlemeyi düşünüyorduk ama olmadı. […]

Hurma Zamanı

Geçen yıl hurma ağacımızdaki meyveleri toplamış, eşe dosta dağıttıktan sonra geriye kalan 150 kg kadar meyveyi ziyan olmasın diye yardımcımıza […]

Hurmayı kurutsakta mı saklasak…

Cevizler, kestaneler, zeytinler, inşaat işleri, bahçe bakımı ile ilgilenirken, hiç bir şey beklemeden sessizce meyvelerini sunan sevgili Hurma ağacımızı hakettiği […]

“Afedersin Kalamata”

22/11/2007 Üvez, kestane derken, hasat sırası gözümüz gibi baktığımız zeytinlere geldi. Köyde hemen herkesin bir zeytin bahçesi ya da bahçesinde […]