P arçacık film teknolojisi, önceleri silikon kaplanarak hidrofobik yapılan (M-96) kaolin parçacıklarına dayanıyordu. Hidrofobik kaolin ilk olarak manuel tozlayıcılar veya modifiye edilmiş kum püskürtücüleriyle toz olarak atılmıştı, çünkü hidrofobik malzeme su ile karıştırılamıyordu. Ancak, tozlama işlemi sırasındaki savrulma, tanecikleri bitki yüzeyine yapıştıracak bir şeyin olmaması M96 tozlamayı pratik kılmıyordu. 1998 yılında M96 parçacık film formülasyonları olarak Amerikan Çevre Koruma örgütünce ilk kez tescil edildi.[1]

Kısa süre sonra M96, metanol-su sistemi (MEOH) kullanılarak önceden hazırlanmış preperat olarak formüle edildi. 11.3 kg M96, 18 Litre MEOH ile preperat haline getirilip 436 litre suya ekleniyor ve ağaçlara püskürtülmek üzere naklediliyordu.

M96 formülasyonunun saha deneylerinde bu formülasyon ve uygulama yöntemin pratik kullanım için çok pahalı, nakliye ve emniyet problemleri olduğu belirlendi. Laboratuar ve saha çalışmalarında, hidrofilik kaolin parçacıkları formülasyonunun (M97) uygun bir yayıcı yapıştırıcı ile kullanımının bitki hastalık ve zararlılarında en az M96′nın toz ve sıvı püskürtme uygulamaları kadar etkili olduğu anlaşıldı. Sonuç olarak hidrofobik M96, hidrofilik M97 ile devam edilmek üzere terk edildi.[1]

Hidrofilik M-97 kaolin formülasyonunun avantajları

1.Kolay karışabilmesi,
2.Daha ekonomik olması,
3.Tank karışımları için başka malzemelerle uyumlu olması,
4. Yağmura dayanıklılık ve yayılıcılık değişiklikleri için esnek formülasyona sahip olmasıydı.

1999 yılında M97 + M03 Surround adı altında ticari olarak elde edilebilir duruma geldi. Yine aynı yıl, CRADA anlaşmasının firmaya verdiği haklar da gözetilerek içerdiği yayıcı-yapıştırıcı sistem ile doğrudan suya karıştırılan tek bir paket olarak Surround-WP Amerikan Çevre örgütünce tescil edildi. Bu formülasyon 2000 yılında piyasaya sunuldu ve halen kullanımda olan ana formülasyondur.[1]

CRADA’nın verdiği haklar çerçevesinde sahibi Engelhard olacak şekilde konu ile ilgili birden fazla patent(a) alındığını anlıyoruz.

[1] Encyclopedia of entomology, John L. Capinera
[2] Horticultural Reviews, John Wiley & Sons, Inc.
————————————————————–
(a) ABD Patent ve Marka Dairesinin tanımına göre Bir buluşun patenti buluşçuya buluşla ilgili mülkiyet imtiyazı verir. ABD kanunlarında bir patent genellikle 20 yıl için veriliyor.

Patent ile verilen hak, hakkın verildiği alanda başkalarını yapmak (üretmek), kullanmak, satış için teklif etmek veya satmaktan mahrum bırakma hakkıdır. Buna hakkın geçerli olduğu alana buluş ile ilgili ithalat yapmanın engellenmesini de ekleyebiliriz. Başka bir anlatım ile patent hakkı, bir buluşu üretme, kullanma, teklif etme, satma veya ithal etme hakkı değildir ama başkalarını bundan mahrum eder.

ABD Patent ve Marka dairesinin verdiği patentler ABD’de geçerlidir. Fakat Dünya Ticaret Örgütü ile anlaşma imzalamış ülkelerde söz konusu anlaşmanın fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili maddeleri gereğince bu ülkelerde de geçerli olması söz konusudur.

Rekabete dayalı ticaret kurallarının hakim olduğu dünyada, bir buluşa emek, para, zaman harcamış gerçek ve tüzel kişilerin patent hakkıyla kendilerini korumaya almaları kendi içinde mantıklı olmakla birlikte, yine aynı sebeplerle olabildiğince geniş bir alanda alınmaya çalışılan hakların aynı zamanda rekabeti önlemek amacını da taşıdığını gözlemliyebiliyoruz.

Söz gelimi, AFRS ekibinin bilimsel çalışmalarla en uygun olarak saptadıkları formülasyon çok spesifik (rafine, kalsine, <2 mikron tanecikli, >%85 parlaklıkta kaolin) olmasına rağmen firmanın aldığı patentlerin 0-100 mikron arasında, sadece kaolin de değil, kalsiyum karbonat, talk, bentonit, diğer killer, profilit, silika, feldispar, kum, quartz, tebeşir, kireç taşı, diatom toprağı ve barit olmak üzere türlü minerali kapsayacak şekilde ticari hakimiyet sınırlarını genişletip o alanı tamamen başkalarına kapatmak istediği anlaşılıyor. Hatta bununla da yetinmeyip patent dökümanlarında “bitkilerde fotosentezi geliştiren bir metod” ifadesi kullanarak, fotosentezi geliştirebilecek başka olası her türlü yöntemi de başkalarına kapatan bir ifade kullanmışlardı. Bu sebeple de bazı patent kapsamı daraltma davaları açılmıştı.

Ticari haklar alanını belirleyen patentlerin sınırları da patent dairesine sunulan patent dökümanlarıyla belirleniyor. Neredeyse kullanılan her kelime daha fazla bir alanda hak sahibi olup başkalarını yaklaştırmamaya yönelik. Bu mânada patent dökümanları bilimsel yayınlar olmayıp, fazlasıyla uzaktır.

Kendi adıma, zaman buldukça sadece tarım alanında da değil, ilgi duyduğum bir çok alanda patent dökümanları okumaya çalışırım. Nadiren de olsa güzel fikirler verebiliyor. Fakat bir fikri araştırıp gerçek durumunu görebilmek için varsa mutlaka bilimsel laboratuar ve saha deneyleri ile bunlara ait yayınlardan oluşan bilgi birikimine erişebilmek gerekiyor.

Bu yüzden herhangi bir patent dökümanını okurken bilimsel bulguların dışında genişletilmeye çalışılmış ticari alanlara bakarak aldanmamak gerek, fazlasıyla yanıltıcı olabilir..

©Meyvelitepe

One Response to “Kaolin – M96 (Hidrofobik), M97 (Hidrofilik) formülasyonlar ve patent konuları” Subscribe

  1. hanifi tuna 24/09/2013 at 20:17 #

    bu ürünü tarımda kullanmak istiyorum nereden temin edebilirim

Leave a Reply

Yine Zeytin Lezzeti

Bahçemizdeki Karamürsel-Su çeşiti zeytinleri iyice kararmadan toplayıp kalamata yapmak üzere salamuraya koymuş, Samanlı çeşitini ise iyice olgunlaşıp biraz su kaybetmesi […]

Zeytin Zamanı – 5

Aralık başı itibarıyla tüm zeytinler toplandı. Havalar uygun olsaydı dostlarımızı da davet edip zeytin toplama şenliği düzenlemeyi düşünüyorduk ama olmadı. […]

Hurma Zamanı

Geçen yıl hurma ağacımızdaki meyveleri toplamış, eşe dosta dağıttıktan sonra geriye kalan 150 kg kadar meyveyi ziyan olmasın diye yardımcımıza […]

Hurmayı kurutsakta mı saklasak…

Cevizler, kestaneler, zeytinler, inşaat işleri, bahçe bakımı ile ilgilenirken, hiç bir şey beklemeden sessizce meyvelerini sunan sevgili Hurma ağacımızı hakettiği […]

“Afedersin Kalamata”

22/11/2007 Üvez, kestane derken, hasat sırası gözümüz gibi baktığımız zeytinlere geldi. Köyde hemen herkesin bir zeytin bahçesi ya da bahçesinde […]