Kaolin – Parçacık Film Teknolojisi – Diğer Kullanımlar

[typography font=”Cantarell” size=”24″ size_format=”px”]B[/typography] öğürtlen fidelerinde yapılan malç denemesi

Toprak yüzey katmanını hidrofibik kaolin kullanarak değiştirip malç olarak kullanmak suretiyle böğürtlen (Rubus subgenus Rubus Watson) bitkilerinin dibindeki yabani otları engellemek üzere üç deney yapıldı.

İlk çalışmada, son beş yıldır işlenmemiş tarlanın iyice çapalanıp toz haline getirilmiş üstteki 3 santimlik katmanı Ağustos ayında işlenmiş M96-18 hidrofobik kaolin ile karıştırıldı. Takip eden ilkbaharda, uygulama yapılmış alanda yabani ot kuru ağırlığı 24 g.m(-2) iken, kontrol alanında 219 g.m(-2) ile uygulama yapılmış alana göre dikkate değer ölçüde daha fazla oldu.

Diğer iki çalışmada, böğürtlen fidelerinin dikim deliklerine;

1. Dikimden önce ve dikimden sonra toprak ağırlığının %5 – %10’u kadar hidrofobik kaolin toprağa karıştırılıp 2-4 santim kalınlığında malç yapıldı.

2. Dikimden önce ve dikimden sonra içinde %15 rafine (kalsine ve hidrofobik değil) kaolin, pamuk yağı ve kalsiyum klorid çözeltisi uygulandı.

Peşpeşe iki yıl boyunca bitkilerin gelişimleri ve diplerinden çıkan yabani otlar izlenerek ölçüldü.


Fotoğraf temel deney kurulumunu gösteriyor. (A) Dokuma yabani ot bariyeri (a) önceden hazırlanmış yükseltilmiş yatakların üzerine serilmiş. Her sırada 75 cm’de bir 900cm2 kare şeklinde bir parça kesilerek çıkarılmış. Böğürtlen fidesi dikildikten sonra, ortasında (b) 400cm2 daire şeklinde boşluk bulunan plastik parça, kare şeklinde kesilmiş boşluğa, fide ortadaki dairede kalacak şekilde yerleştirilip kenarları dokumanın altına alınmış ve sabitlenmiş. (B) fidenin etrafındaki daire biçimindeki boşluğa 4cm kalınlığında hidrofobik kaolin ile hazırlanmış malç doldurulmuş. (C) fide dikim boşluğu rafine ama kalsine ve hidrofobik olmayan kaolin ile hazırlanmış malç ile doldurulmuş. (D) C’deki malç malzemesinin bir yıl sonraki durumu. Malzeme kararmış, sertleşmiş, çatlaklar ve boşluklar oluşmuş, yabani otlar bitmiş.

 

Yapılan araştırma oldukça karmaşık. Farklı metodlar ve bunların varyasyonları aynı anda izlenmek istendiği için detayları aktarmak yerine anlamlı bulunan sonuçları aktaracağım.

2005 yılında yayınlanan sonuçlara göre, fideler yerlerine dikildikten sonra hidrofobik kaolin ile bitki diplerine uygulanan 4 santim kalınlığındaki malç yabani otları baskılamış ve böğürtlenler üzerinde bir olumsuz etkisi olmamış. Rafine ama hidrofobik olmayan kaolin ile yapılan malç ise çok sayıda fidenin de ölümüne yol açmış. Benzer şekilde fideler dikilmeden önce yapılan hidrofobik malç uygulaması da olumlu olmamış. [1]

[typography font=”Cantarell” size=”24″ size_format=”px”]K[/typography] aliforniya Biber Komisyonu
Salatalık Mozaik Virüsünü Kontrol Etmek üzere böcek uzaklaştırıcı denemeleri

Salatalık mozaik virüsü biber dahil bir çok sebzede bitkilerin verimsizleşmesine, gelişemeyip ölmesine sebep olan virütik bir patojendir. Bu virüsün vektörü yaprak bitleridir. Virüs taşıyıcı bir bitin, bitkinin taze sürgünleri üzerindeki bir dakika veya daha az süreyle beslenmesi virüsün bitkiyi enfekte etmesi için yeterlidir.

Bitkinin altında bulunan parlak ve yansıtıcı bir yüzeyin yaprak bitlerini uzaklaştıran, bitkiyi tercih etmemesini sağlayan bir ortam olduğu bilinmektedir.

Yapılan üç yıllık çalışmada muhtelif renk ve özelliklerde bir çok malç denenmiş. Kaolin hariç uygulanan yöntemlerde bitki sıralarının altına serilen plastik malç örtüleri denenmiş.

Gümüş renkli yansıtıcı yüzeye sahip plastik örtü bit ve trips uzaklaştırmakta diğerlerine göre en etkili yöntem olmuş. Malç yerine yapraklara kaolin uygulanması da bu virüs taşıyıcısı zararlı popülasyonun azaltılmasında oldukça etkili olmuş.

Malç uygulamalarından birisi de, kaolinin bitkiye uygulanması yerine, beyaz bir malç gibi bitki sıralarının altına toprağa uygulamak olmuş.

Bu yöntemin değerlendirmesi;

“Yaprak biti popülasyonun azaltılmasında kaolinin malç şeklinde uygulanması daha az pahalı, uygulanması kolay, çevreye uyumlu bir metod olabilir”

Deniliyor. [2]

[typography font=”Cantarell” size=”24″ size_format=”px”]M[/typography] eyve bahçelerinin tabanına uygulanan parçacık film plastik filmlerden farklı çeşit ışık yansıtır

Meyve renklerini iyileştirmek üzere ağaç altlarına serilen polyester mylar örtüler yerine püskürtülebilen yansıtıcı film deneyen bilim insanları bir sürpriz ile karşılaşarak püskürtülebilen filmin meyve boyutlarını da geliştirdiğini keşfettiler.

Dr. Michael Glenn, ağaç sıraları arasına plastik film yaymanın işçilik ve kullanıldıktan sonra atık problemleri yüzünden plastik film yerine kaolin parçacık film denemeye başladı.

Empire çeşidi elma bahçesinde çiçek taç yaprak dökümünden iki hafta sonra, hasata kadar her üç haftada bir ağaç sıraları arasındaki otların üzerine (otları biçmeden) kaolin püskürttü. Karşılaştırma için aynı bahçede bir bölüme de plastik yansıtıcı örtü serildi.

Çok yıllık bu çalışmada plastik örtü meyvelerdeki kırmızı rengi hep arttırırken kaolin film bazı yıllarda aynı etkiyi gösterdi. Buna mukabil, plastik örtüde öyle bir etki hiç görülmezken kaolin film de meyve büyüklüğünü hep arttırdı.

M.Glenn bu durumu, plastik örtü ve kaolin filmin yansıttığı ışıkların kalite ve miktar olarak farklılığı olarak yorumluyor ve plastik örtünün, güneş ışığına benzer şekilde ışığı olduğu gibi ağaca geri yansıttığını söylüyor.

Öte yandan, güneş ışıkları kaolin film ile kaplanmış otlara vurduğunda kırmızı ışığın büyük bir bölümünün fotosentez için otlar tarafından tutulduğunu ve ağaçlara geri yansıyan ışınımın kızıl – kızıl ötesi aralığında olduğunu, bunun ağaçlardaki biyokimyasal süreci uyararak meyvelerdeki kuru maddeyi arttırıp daha fazla karbonun meyvelere gitmesini sağladığı, bunun da sonucu olarak meyvelerin daha iri olduğunu belirtiyor. [3]

[typography font=”Cantarell” size=”24″ size_format=”px”]Z[/typography] ararlı Böceklerin Fiziksel Yöntemlerle Kontrol Edilmesi

John L. Capinera’nın Böcek Bilim Ansiklopedisi (Encyclopedia of Entomology), zararlı böceklerin fiziksel yöntemlerle kontrol edilmesini anlatan bölümünde, toprak (yer) renkleri ve beyaz sineklerin tuzaklanması başlığında (Ground Colors and Whitefly Trapping) bitki altlarında toprağa püskürtülen kaolinin beyaz ve yansıtıcı bir arka plan yarattığını ve bunun bir çok böcek için istenmeyen, uzaklaştırıcı bir ortam yarattığını bildiriyor. [4] [1]Weed Control with Hydrophobic and Hydrous Kaolin Clay Particle Mulches
[2]Evaluation of Insect Repellents and Barriers as Methods to Control Cucumber Mosaic Virus of Bell Peppers
[3]Sprayable film
[4]Encyclopedia of Entomology p-2874 Ground colors and whitefly trapping

©Meyvelitepe

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*